توجه کنید:

هزینه پست حدود ۴ هزار تومان است. این مبلغ تقریبا ثابت است و حتی اگر محصولات زیادی نیز سفارش دهید هزینه ی پست، چندان افزایش نمی یابد.

اگر شاغل هستید، لطفا آدرس محل کار را بنویسید.

در آدرستان شماره پلاک را حتما بنویسید.

اگر پلاک ندارید، ولی روی دیوار منزل تان، کدپستی نصب شده است، شماره کدپستی را بنویسید.

سفارشتان حدودا یک هفته بعد به دستتان می رسد.

دریافت شکایات:

در صورتی که هر گونه مشکل و یا اعتراضی نسبت به سفارشتان داشتید، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید