آدرس:

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – میرآباد غربی- انتهای خیابان خیام- بلوار رزمندگان- خیابان ایمان- کوچه۹- پلاک ۳۵ – کد پستی : ۸۸۱۷۹۱۶۵۷۶

تلفن تماس:

۰۳۸۳۳۳۷۴۲۲۰